Bovenbouw, click for home. Bovenbouw.nl, click for home.

Dit programma voor Wiskunde A 4 havo bestaat uit 8 blokken van 12 tot 16 lessen. Elke les betreft een studielast van ongeveer 1½ uur. De blokken komen overeen met de hoofdstukken uit Getal en Ruimte 11e ed. deel 1 en 2.