Bovenbouw, click for home. Bovenbouw.nl, click for home.

Toegestane grafische rekenmachines in 2017

Texas Instruments

 • 84 Plus
 • 84 Plus C silver edition
 • 84 Plus T
 • 84 Plus CE
 • 84 Plus CET
 • Nspire CX

Casio

 • Fx 9750Gll met reset
 • Fx 9860Gll (SD) met reset of examenstand: OS 2.07 en hoger
 • Fx CG20 met reset of examenstand: OS 2.01 en hoger

HP Prime

Op machines die over CAS-functionaliteiten beschikken (HP Prime), dient deze functionaliteit te worden geblokkeerd in de examenstand.
In machines met een SD-slot mag tijdens het CE geen SD-kaart zitten.

Oudere types dan de hier genoemde, ook die eerder wel waren toegestaan, zijn in 2017 NIET meer toegestaan op de havo. In 2017 zijn oudere types nog wel toegestaan op vwo, maar de kans bestaat dat sommige examenopgaven daarmee niet of minder goed te maken zijn.

Verder geldt het volgende:

 1. Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden.
 2. Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de grafische rekenmachine van een andere kandidaat.
 3. Het is niet toegestaan dat de kandidaat tegelijkertijd de beschikking heeft over twee (grafische) rekenmachines.
 4. Tijdens de centrale examens wiskunde A, B en C dient het geheugen van de grafische rekenmachine te zijn geblokkeerd door een examenstand, dan wel te zijn gewist door een ‘reset’ van de gehele machine. Meer gedetailleerde informatie hierover ontvangt u via de Septembermededeling en/of Maartmededeling voor het betreffende examenjaar. Voor de meest recente informatie kunt u terecht op de websites van de verschillende fabrikanten.