Bovenbouw, click for home. Bovenbouw.nl, click for home.

Letterrekenen

LesOnderwerpVideo
I. Rekenregels met variabelen (letterrekenen)
1 Gelijke letters optellen Play
2 Herleiden van producten Play
3 Som van (niet)gelijksoortige termen Play
4 Het onderscheid tussen product & som van letters Play
5 Complexere optellingen van letters Play
6 Verschil van termen met letters Play
7 Mix van som & verschil van letters Play
8 Letters en rekenvolgorde – mix product & som van letters Play
II. Haakjes en bijzondere producten
1 Enkele haakjes wegwerken bij letters Play
2 Enkele haakjes wegwerken waar mintekens voorkomen Play
3 Complexere herleidingen met enkele haakjes Play
4 Dubbele haakjes wegwerken Play
5 Complexere herleidingen met dubbele haakjes Play
6 Merkwaardige producten Play
7 Complexere herleidingen met merkwaardige producten Play